معرفی كرسی آموزش و يادگيری الكترونيكی يونسكو در ايران

 

دوازدهمین کنفرانس یادگیری یاددهی

 

مراسم افتتاحیه کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو

سخنرانی دکتر علی اکبر جلالی، رئیس محترم کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران در مراسم افتتاح کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران به میزبانی موسسه آموزش عالی مهرالبرز جایزه، ارائه یک الگوی درست است..  

گزارش حضور کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در دوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی​

دکتر شامی زنجانی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مشاورعالی موسسه آموزش عالی مهرالبرز) در حاشیه رونمایی از پوستر جایزه ملی یادگیری الکترونیکی