آدرس دفتر كرسی:

تهران – خيابان كارگر شمالی – خيابان شهيد سرتيپ فكوری – خيابان صالحی – نبش كوچه دانش ثانی – پلاک 36 – طبقه سوم – دانشگاه مهرالبرز

تلفن تماس :

57658000- (021)

پست الکترونیک :

info@ucet.ir