حمایت کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی از هفدهمین کنفرانس ملی و یازدهمین کنفرانس بین المللی یادگیری-یاددهی الکترونیکی
سخنرانی دکتر جلالی در رویداد هفته پژوهش فناپ
سمینار جناب آقای دکتر جلالی با موضوع عصر مجازی، موج بعدی تغییر در جامعه
سمینار سواد رسانه ای و اطلاعاتی: دستورکار جمعی جهانی

آخرين خبر ارسالی