سخنرانی رییس کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در سلسله نشست‌های روز ملی ارتباطات و روابط‌عمومی
تاثیر هوش مصنوعی در مهندسی برق

آخرين خبر ارسالی