1- مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران

 • مدیر مرکز:   آقای دکتر سید امید فاطمی
 • تلفن    88981877
 • فکس    88981870


2- مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه گیلان

 • مدیر مرکز:   آقای دکتر فرشید مهر دوست
 • تلفن    01313233901


3- مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود

 • مدیر مرکز:   آقای دکتر مرتضی زاهدي
 • تلفن    02332392204-9


4- مرکز آموزش مجازی و نیمه حضوری  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی- قم

 • مدیر مرکز:   آیت الله مصباح یزدی
 • تلفن    02532908193-5
 • فکس    02532931998


5- مرکز آموزش مجازی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب – قم

 • مدیر مرکز:  آقای یوسف غضبانی
 • تلفن    02532802610
 • فکس    02532802627


6- مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی

 • مدیر مرکز:   آقای دکتر رجبعلی برزوئی
 • تلفن    29903229         داخلی 9


7- مرکز آموزش های مجازی دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

 • تلفن   05138041      داخلی 1456


8- مرکز آموزش الکترونیکی  دانشگاه قرآن و حدیث

 • مدیر مرکز:   حجت الاسلام دکتر مهدی غلامعلی
 • تلفن    55902138


9- مركز آموزش هاي الكترونيكي و آزاد دانشگاه اصفهان

 • مدیر مرکز:  آقای دکتر حجت اله سعیدی
 • تلفن    37932003-4
 • فکس    ۳۶۶۸۷۳۹۶


10- مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران

 • مدیر مرکز:   آقای دکتر ناصر مزینی
 • تلفن    73225366


11- مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه قم و پردیس دانشگاهی

 • مدیر مرکز:  آقای دکتر علی احمد ناصح
 • تلفن    ۰۲۵۳۲۱۰۳۵۵۵


12- دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز

 • مدیر مرکز:  آقای دکتر محمد محمدی
 • تلفن    07136460128
 • فکس    ۰۷۱۳۶۴۶۰۵۱۵


13- موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر دانش – تهران 

 • مدیر مرکز:  سرکار خانم رفعت بیات
 • تلفن    88783115


14- موسسه آموزش عالی الکترونیکی غیر انتفاعی نور طوبی

 • مدیر مرکز:  آقای دکتر سعید میرزایی
 • تلفن    ۶۱۰۱۷۰۰۰
 • فکس    ۶۶۹۵۸۳۲۲


15- مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه فردوسی مشهد

 • مدیر مرکز:  آقای دکتر سعید ابریشمی
 • تلفن    05138804940


16- مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • تلفن    05433446251-60


17- مرکز آموزشهای آزاد و مجازی – دانشگاه خوارزمی

 • مدیر مرکز:  آقای دکتر غلامرضا نوری
 • تلفن    88890186       داخلی 255


18- مرکز آموزش  الکترونیکی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 • تلفن    22945141-6


19- موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

 • مدیر مرکز:  آقای دکتر بیژن عرب یزدی
 • تلفن    66124000         داخلی 333
 • فکس    66124000       داخلی 105


20- مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • مدیر مرکز:  آقای دکتر مهدی دهقان تخته فولاد
 • تلفن    64542827    و      64542829
 • فکس    64669961


21- مرکز آموزش های آزاد و الکترونیکی  دانشگاه حکیم سبزواری

 • تلفن   05144012879
 • فکس    05144410104


22- مرکز آموزش الکترونیکی  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 • مدیر مرکز:  آقای دکتر فريد خوش الحان
 • تلفن    88795911
 • فکس    84064496


23- دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 • مدیر مرکز:  آقای دکتر بهروز علیزاده
 • تلفن    04133443801-9      داخلی 9052          و          04134249611
 • فکس     04133224950


24- دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه کاشان

 • مدیر مرکز:  آقای دکتر داریوش دیدبان
 • تلفن    03155913250-1


25- دفتر آموزش های آزاد و یادگیری الکترونیکی دانشگاه تربیت مدرس

 • مدیر مرکز:  آقای دکتر محمد صنیعی آباده
 • تلفن    82884131    و      82884349
 • فکس   82884325


26- موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط – اهواز

 • مدیر مرکز:  آقای دکتر فریدون شعبانی نیا
 • تلفن    06133917884
 • فکس    06133917883


27- مرکز آموزش مجازی دانشگاه سمنان

 • مدیر مرکز:  آقای دکتر فرزین یغمایی
 • تلفن    02333383046
 • فکس    33654321


28- موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رایانه ای تهران

 • مدیر مرکز:  آقای دکتر علی اصغر فرامرزیان
 • تلفن    26215442        و      26215443
 • فکس    22651214


29- موسسه آموزش عالی فارابی

 • مدیر مرکز:  آقای دکتر علیرضا ربیع


30- مؤسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق گیلان 

 • مدیر مرکز:  آقای  دکتر محمدنقی عرب زاده
 • تلفن    ۳۳۳۳۲۶۲۰-۰۱۳
 • فکس    ۳۳۳۲۸۰۸۹-۰۱۳