مقدمه و ضرورت

در عصر دیجیتال مفهوم سواد دستخوش تغییر شده است و به عقیده تافلر در قرن 21 بیسوادان آنهایی نیستند که نمی توانند بخوانند یا بنویسند بلکه آنهایی هستند که نمی توانند یاد بگیرند و بازآموزی کنند. فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته است همه مؤلفه ¬های جامعه امروزی از جمله فرایندهای یاددهی-یادگیری و ساختار نظام آموزشی را متحول ساخته و دستاوردهای نوینی همچون یادگیری الکترونیکی را به جامعه علمی عرضه نماید. با توسعه روزافزون این ابزارها، تغییر و تحول در عرصه آموزش و پژوهش نیز در حال پیشرفت است. بنابراین یادگیری، اهمیت و جایگاه ویژه ای یافته است به گونه ای که انجمن ها، شبکه ها و نهادهای بسیاری در سراسر دنیا به ترویج آموزش و یادگیری الکترونیکی پرداخته اند. از جمله این نهادها می توان به انجمن بین المللی یادگیری الکترونیکی، اتحادیه بین المللی آموزش از راه دور و سازمان یونسکو اشاره نمود. هر یک از این نهادها به منظور فرهنگ سازی، توسعه، ترویج و نوآوری در حوزه یادگیری الکترونیکی اقدام به اعطای جایزه به افراد، مؤسسات، محصولات و خدمات این حوزه نموده اند. در ایران با وجود توسعه مؤسسات آموزش الکترونیکی، وب سایت ها و محتوای الکترونیکی، آموزش از راه دور در بخش های مختلف کسب و کار، هنوز این حوزه نوپا بوده و فراگیر نشده است. با توجه به دریافت مجوز کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی توسط مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز فرصتی در اختیار این مجموعه قرار گرفته است تا گام های جدی تری در راستای اعتلای یادگیری الکترونیکی در جامعه بردارد. این کرسی در نظر دارد با برگزاری مراسم اعطای جایزه یادگیری الکترونیکی ضمن فرهنگ سازی و ظرفیت سازی، امکان تبادل تجربیات موفق میان افراد و مؤسسات فعال را فراهم نموده و با شناسایی مراکز فعال و معرفی آنان به جامعه مشوق حرکتی بیشتر در این عرصه باشد.