واقعیت های یادگیری دیجیتال 2018 (قسمت دوم)

بازار یادگیری دیجیتال همچنان در حال رشد است و گستره وسیعی از فن آوری های در حال ظهور را در بر می گیرد. اما این می تواند نقطه جالبی برای حرکت باشد. طیف وسیعی از راه حل ها در این حوزه وجود دارند که در حال گسترش هستند و آموزش های دیجیتالی را هیجان انگیز… ادامه خواندن واقعیت های یادگیری دیجیتال 2018 (قسمت دوم)

واقعیت های یادگیری دیجیتال 2018 (قسمت اول)

بازار یادگیری دیجیتال همچنان در حال رشد است و گستره وسیعی از فن آوری های در حال ظهور را در بر می گیرد. اما این می تواند نقطه جالبی برای حرکت باشد. طیف وسیعی از راه حل ها در این حوزه وجود دارند که در حال گسترش هستند و آموزش های دیجیتالی را هیجان انگیز… ادامه خواندن واقعیت های یادگیری دیجیتال 2018 (قسمت اول)

گزارش اولین جلسه شورای راهبردی جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

گزارش اولین جلسه شورای راهبردی جایزه ملی یادگیری الکترونیکی منتشر شد.

پیمایش آموزش دیجیتال در سال ۲۰۱۶

گزارش کامل دیلویت با عنوان پیمایش آموزش دیجیتال در سال 2016 گزارش جزئي

گزارش پایش آموزش دیجیتال 2016 دیلویت

تقریباً نیمی از کلاس های درس در هر روز از یک دستگاه دیجیتال استفاده می کنند.