بازار یادگیری الکترونیکی

بازار یادگیری الکترونیکی در سطح جهانی به تغییر، رشد و تکامل خود ادامه می دهد. این موضوع نشان دهنده افزایش بودجه برای برنامه های یادگیری الکترونیکی، رواج روزافزون این برنامه ها در بازارهای مختلف جغرافیایی در سراسر جهان، روند جدید در فن آوری های در حال ظهور و ابزارهایی است که از آموزش الکترونیک پشتیبانی… ادامه خواندن بازار یادگیری الکترونیکی