معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسه آموزش عالی مهرالبرز با همکاری کرسی یونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیکی (مستقر در موسسه) بنا به رسالت اجتماعی خود اقدام به برگزاری سلسله نشست های تخصصی فرهنگ در فضای مجازی می کند.
نخستین نشست از این سلسله نشست ها در روزیکشنبه بیست و نهم بهمن ماه و با موضوع “نقش تاریخ  و هویت ملی در شکل گیری رفتار ایرانیان در فضای مجازی” و با حضور آقایان دکتر سیدجواد میری عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی و دکتر شروین وکیلی مدیر گروه جامعه شناسی تاریخی انجمن جامعه شناسی ایران  در ساعت 17 به صورت وبینار و پخش زنده از کانال اینستاگرام موسسه برگزار می گردد.
نشست های بعدی در روزهای 9 و 13 و 16 اسفند ماه  با حضور اندیشمندان در حوزه بررسی شبکه های اجتماعی،زیرساخت های فنی،مذهب و فضای مجازی و … برگزار می گردد که جزییات آن متعاقبا اعلام خواهد شد.