کمیسیون آموزش چهل‌ودومین کنفرانس عمومی یونسکو از ساعت ۱۰ صبح روز ۱۸ آبان ۱۴۰۲ مصادف با ۹ نوامبر ۲۰۲۳ با شرکت نمایندگان کشورهای عضو یونسکو از جمله جمهوری اسلامی ایران آغاز به‌کار کرد.

در نشست‌های این کمیسیون که به مدت سه روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۶ عصر و تا تاریخ ۲۰ آبان ادامه داشت، ۹ دستور کار در حوزه آموزش مطرح و با تایید کشورهای عضو به تصویب رسید که به طور کل در زمینه ارتقای دسترسی همگان به آموزش با کیفیت و عادلانه مادام العمر  مبتنی بر نیازهای جهان امروز و عمدتا در حوزه‌های سوادآموزی، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی  بودند.

در این کمیسیون، دکتر قاسم عموعابدینی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و زهرا پورهادی، مدیر آموزش کمیسیون ملی یونسکو- ایران حضور داشتند.

شایان ذکر است کنفرانس عمومی یونسکو هر دو سال یک‌بار با هدف تعیین نقشه‌راه آینده یونسکو برای دو سال آینده و تصویب برنامه‌ها و بودجه‌های اختصاص یافته به برنامه‌های مذکور عمدتا در پنج حوزه اصلی آموزش، علوم طبیعی، فرهنگ، علوم اجتماعی و ارتباطات و اطلاعات برگزار می‌شود. چهل‌و‌دومین کنفرانس عمومی از تاریخ ۷ نوامبر (۱۶ آبان) آغاز و تا ۲۲ نوامبر سال ۲۰۲۳ (۱ آذر ۱۴۰۲) ادامه خواهد یافت.