دوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران در روزهای 13 و 14 اسفند ماه 1396 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. غرفه نمایشگاهی کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو مستقر در مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز نیز درنمایشگاه جانبی کنفرانس پذیرای علاقه مندان، دانشجویان و همچنین حضار این کنفرانس بود.