چهل‌ودومین نشست کنفرانس عمومی یونسکو در تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰ صبح با برگزاری اولین جلسه نشست عمومی شروع به‌کارکرد. این جلسه با سخنان رئیس چهل‌و‌یکمین کنفرانس عمومی، آقای سانتیاگو ایرازابل مورائو، آغاز و پس از تصویب دستور کار، رئیس چهل‌و‌دومین نشست کنفرانس عمومی، نایب رؤسا، رئیس و نایب رئیسان کمیته‌ها و کمیسیون‌ها انتخاب شدند.

درمورد کنفرانس عمومی یونسکو بیشتر بدانیم:

کنفرانس عمومی متشکل از نمایندگان کشورهای عضو یونسکو است که هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود. کشورهای عضو و اعضای وابسته به همراه ناظران کشورهای غیر عضو، سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در هر دوره در این کنفرانس شرکت می‌کنند. این کنفرانس وظیفه تعیین خط‌مشی‌ها و خطوط اصلی کار یونسکو، تنظیم برنامه و بودجه این سازمان و برگزاری انتخابات عضویت کشورها در شورای اجرای و کمیته‌های بین‌الدولی را بر عهده دارد.