پیام پروفسور بازرگان برای مراسم جایزه ملی یادگیری الکترونیکی ضمن تقدیر از ایشان

در مراسم جایزه ملی یادگیری الکترونیکی از پروفسور عباس بازرگان تقدیر شد. پیام ایشان برای جایزه ملی یادگیری الکترونیکی و کرسی در مراسم قرائت شد.

متن پیام بدین شرح است:

بسمه تعالی

پیام دکتر عباس بازرگان

به مناسبت برگزاری جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

در ابتدا لازم می دانم از کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو به میزبانی مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز، که نسبت به برگزاری این مراسم اقدام کرده است، سپاسگزاری نمایم. همچنین لازم است از این که به واسطه مسافرت نتوانستم در جمع صاحب نظران و علاقه مندان به این حوزه حضور داشته باشم اظهار تاسف نمایم.

باتوجه به این که در عصر انقلاب چهارم صنعتی به سر می بریم، نقش یادگیری الکترونیکی در توسعه پایدار و حرکت به سوی جامعه دانش بنیان بیش از پیش مورد توجه است. از این رو، انتظار آن است که یادگیری الکترونیکی به عنوان یک نوآوری نه تنها دسترسی به آموزش مداوم و باکیفیت را برای همه در کشور فراهم آورد، بلکه به بهبودی کیفیت نظام آموزش حضوری نیز یاری دهد. به عبارت دیگر، در عصر دیجیتال، انتظار می رود که شعار “آموزش عالی برای همه” از اندیشه به عمل درآید.

اما این امر مستلزم آن است که اولاً مدرسان یادگیری الکترونیکی خود نیز بر مهارت های کلیدی یاددهی-یادگیری در فضای سپهری مسلط باشند، ثانیاً از تسلط دانشجویان بر مهارت های مورد نیاز تحصیل در سیستم های یادگیری الکترونیکی، قبل از شروع تحصیل اطمینان حاصل شود. علاوه بر آن، برنامه های آموزشی و درسی این سیستم ها تکرار برنامه های آموزش عالی حضوری نباشد. سیستم های یادگیری الکترونیکی باید الگوی آموزش باز (open education)، شامل سهیم شدن در تولید و استفاده از منابع آموزشی باز، فراهم آوردن فرصت های یادگیری باز (open access)، علم باز (open science)، داده های باز (open data) و غیره را پیشه خود قرار دهند و پیشقراول تحول در آموزش عالی باشند.

بنابراین، امید است در آینده شاهد آن باشیم که کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو، نه تنها در یاری دادن به مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز، بلکه در سطح کشور رسالت خود را به انجام رساند. این رسالت شامل: عرضه چارچوب های لازم برای ایجاد فرصت های یادگیری مداوم و با کیفیت برای همه است. در واقع، این امر تبدیل شعار ” زگهواره تا گور دانش بجوی” از اندیشه به عمل است. البته، از این کرسی یونسکو، که در منطقه ای شامل کشورهای غرب آسیا، آسیای مرکزی و خاورمیانه قرار دارد، انتظار می رود که نتایج کوشش هایش در سطح منطقه نیز مورد توجه قرار گیرد.

با سپاس از توجه شما