همکاری های آتی کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی با شهرداری تهران در حوزه آموزش های شهروندی بر بستر موبایل

در جلسه ای که با حضور تنی چند از مسئولان شهرداری منطقه 11 تهران و در محل کرسی برگزار شد مقرر گردید که کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو با توجه به رسالت خود در جهت گسترش آموزش های عمومی و موردنیاز جامعه، با همکاری مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز، در راستای اجرای آموزش های شهروندی، با شهرداری منطقه 11 تشریک مساعی نماید.
در این جلسه امکانات و توانمندی های کرسی و مؤسسه و از سوی دیگر نیازهای آموزشی شهرداری مطرح شد. بناست تا این آموزش ها بر بستر اینترنت و از طریق گوشی های هوشمند تلفن همراه انجام شود.
لازم به ذکر است که دوره اول جایزه نوآوری در یادگیری دیجیتالی توسط کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو با مشارکت شهرداری منطقه 11 تهران، تعریف شده و هم اکنون علاقمندان میتوانند در آن شرکت نمایند.