مصاحبه دکتر علی اکبر جلالی در مراسم نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

آقای دکتر علی اکبر جلالی، رئیس کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو و جایزه ملی یادگیری الکترونیکی در حاشیه مراسم جایزه با بیان این که “هدف کرسی آموزش عمومی در بستر فناوری های الکترونیکی و بالا بردن سطح آگاهی مردم نسبت به حرفه خود است و مقصود از آموزش عمومی این است که هر کس با توجه به نیاز خود آموزش های لازم را ببیند”، به شرح اهداف پیش روی کرسی در حوزه یادگیری الکترونیکی پرداخت.

 لینک دریافت کلیپ مصاحبه آقای دکتر علی اکبر جلالی در حاشیه مراسم نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی