دکترسعدالله نصیری قیداری دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، در مراسم افتتاحیه کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو اظهار کرد: کرسی یادگیری الکترونیکی یکی از ۱۵ کرسی یونسکو در ایران است که فعال شده و تقاضا داریم که این کرسی آموزشی با تمام کرسی ها ارتباط برقرار کند و این تقاضا را از دیگر کرسی ها نداریم و البته آموزش امروزه اولویت اصلی همه کشورهاست و هر چه جلوتر می رویم اهمیت آموزش بیشتر می شود.
وی افزود: روزی یونسکو بر پایه علم، آموزش و فرهنگ ایجاد شد چرا که بشر متوجه شد با جنگ به نتیجه نمی رسد و در سایه فرهنگ و آموزش است که صلح محقق شد و انسان تنها موجودی است که آموزش پذیر است و با فرهنگ رشد می کند و به تعالی می رسد.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو تصریح کرد؛ یونسکو تنها نهادی است که قابل نفوذ نیست و تنها مجموعه ای است که فلسطین را به عنوان یک کشور به عضویت پذیرفت و در مجموع مجموعه ای پاک است.
نصیری قیداری در بخشی از سخنانش ضمن معرفی پانزده کرسی یونسکو در ایران و معرفی روسای آنها یادآور شد: یونسکو به دلیل کمبود منابع مالی در ارائه مجوزها و ایجاد کرسی ها با مشکلاتی مواجه شده است.
وی تاکید کرد: ایران در یونسکو کشوری قابل احترام است و دلیل آن سابقه فرهنگی است و اخیراً دانشگاه جندی شاپور با سابقه بیش از ۱۷۰۰ سال قدیمی ترین دانشگاه دنیا شناخته شد.
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو ضمن تشریح اهداف کرسی آموزش الکترونیکی بیان کرد: پژوهش در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی از طریق ایجاد یا بهره گیری از شبکه ملی یکی از اهداف پیش بینی شده در ایجاد این کرسی است و باید تلاش شود تا ایران به قطب یادگیری الکترونیکی تبدیل شود.