تمدید مهلت ثبت نام در جایزه نوآوری در یادگیری دیجیتالی

مهلت ثبت نام در جایزه نوآوری در یادگیری دیجیتالی با موضوع تفکیک پسماند از مبدأ تا 15 شهریور 1398 تمدید شد.

این تصمیم به علت تأخیر حامی جایزه در انجام تبلیغات و اطلاع رسانی عمومی اتخاذ شده است.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمایید.