چهارمین جلسه نشست هم اندیشی در خصوص آموزش و یادگیری الکترونیکی در کشور در روز شنبه 21/07/1397 در محل دفتر کرسی یونسکو و با حضور رؤسا و نمایندگان شرکت های عضو لیست رایاد (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)  تشکیل شد. در این جلسه رئیس کرسی ضمن بیان این موضوع که یکی از اهداف اصلی کرسی تقویت هم افزایی میان شرکت ها، علی الخصوص از نوع دانش بنیان فعال در حوزه یادگیری الکترونیکی است، گفت: “هنوز جایگاه یادگیری الکترونیکی، علیرغم اهمیت آن، حتی در مورد شرکت های دانش بنیان هم در زمره یکی از اولویت ها قرا نگرفته است.”

پس از ایراد سخنرانی آقای دکتر جلالی در باب وضعیت کنونی یادگیری الکترونیکی در کشور و بیان نقاط ضعف و قوت آن، رؤسا و نمایندگان شرکت های حاضر در جلسه پس از معرفی خود و ارائه گزارشی از فعالیت ها، به نقد مسائل مربوط به حوزه رایاد در سطح کشور پرداخته و همچنین در باب انتظارات و نحوه تعامل آتی با کرسی مطالبی را بازگو کردند. همچنین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی همراه با جزئیات برای حاضرین در جلسه تشریح شد.

در پایان جلسه نیز رئیس مؤسسه آموزش عالی مهر البرز (میزبان کرسی) طی ایراد سخنانی به امکان فراهم نمودن بستری مناسب از طریق کرسی جهت همکاری های آتی در حوزه یادگیری الکترونیکی اشاره کرد.

در این جلسه رؤسا و نمایندگان شرکت های زیر حضور داشتند:

شرکت واقعیت مجازی ویرا ویژن

مؤسسه آموزشی کلیک پرو

مؤسسه آموزشی کلیک

ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز  (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)

شرکت مهندسی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مهر پارس

شرکت فناوران اطلاعات وستا

مؤسسه آموزش عالی آزاد ارژنگ

شرکت بهسامان تدبیر پردازش

شرکت فرهنگ گستران راه برنا

شرکت ویرا آزما (نداگرام)