خبرگزاری تجارت آنلاین و وبسایت خبری شبکه ایرانیان اخبار مریوط به سلسله نشست های تخصصی کرسی با موضوع آموزش و یادگیری الکترونیکی در کشور و جایزه ملی یادگیری الکترونیکی را منعکس کردند.