پروفسور علی اکبر جلالی در دانشگاه خلیج فارس، ساعت 17:30 روز دوشنبه بصورت آنلاین در لینک https://meet.pgu.ac.ir/b/dsa-tlb-l8b-etg  خواهد بود. ورود برای عموم علاقمندان آزاد است.