انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با کرسی تکنولوژی آموزشی دانشگاه صنعتی درسدن آلمان

امروز در جلسه ای  با حضور پروفسور علی اکبر جلالی و پروفسور توماس کوهلر، تفاهم نامه همکاری مشترک میان کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران و کرسی تکنولوژی آموزشی دانشگاه صنعتی درسدن آلمان به امضای رؤسای دو کرسی رسید. مفاد این تفاهم نامه مبتنی بر همکاری های دوطرفه در جهت توسعه  و به کارگیری آخرین و به روزترین پژوهش ها در حوزه یادگیری الکترونیکی با تأکید بر دو کشور ایران و آلمان است. رئیس مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز نیز در این جلسه درخصوص همکاری های آتی این مؤسسه با دانشگاه درسدن در حوزه برگزاری دوره های مشترک آکادمیک برای دانشجویان و طراحی دوره های آموزشی دانشگاهی وارد مذاکره شد.

پروفسور توماس کوهلر که به منظور شرکت در هفتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی به ایران سفر کرده است، با حضور در دفتر کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو از برگزاری اولین دوره جایزه ملی یادگیری الکترونیکی توسط این کرسی ابراز خرسندی کرد و آن را اقدام مؤثر و مفیدی در راستای گسترش یادگیری الکترونیکی دانست.