ایستگاه اخبار: دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو  گفت:پژوهش در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی از طریق ایجاد یا بهره گیری از شبکه ملی یکی از اهداف پیش بینی شده در ایجاد این کرسی است و تلاش شود تا ایران به قطب یادگیری الکترونیکی تبدیل شود.

متن کامل خبر را اینجا بخوانید.