خبرگزاری ایسنا خبر راه اندازی کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران را منتشر نمود.

متن کامل خبر را اینجا بخوانید.