آخرین نشست از سلسله نشست های تخصصی چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
آخرین نشست از سلسله نشست های تخصصی چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی

ششمین و آخرین نشست از سلسله نشست های تخصصی چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی با شعار به سوی یادگیری الکترونیکی اثربخش در تاریخ ششم اسفند ماه ۱۳۹۹ با موضوع تجارب برتر یادگیری الکترونیکی در سطح ملی و بین المللی، به میزبانی موسسه آموزش عالی مهرالبرز و انجمن یادگیری الکترونیکی (یادا) برگزار می گردد.

 این نشست با حضور جناب آقای دکتر علی اکبر صفوی استاد تمام دانشگاه شیراز و رییس کارگروه تخصصی یادگیری الکترونیکی، جناب آقای دکتر امید آزادی عضو هیات علمی دانشگاه Hunan Normal چین، در راستای بررسی تجارب برتر و موفق یادگیری الکترونیکی در سطح ملی و بین المللی می پردازد.

 با توجه به مزایا  و کیفیت در یادگیری الکترونیکی در دنیای کنونی، به نظر می رسد باید هرچه سریعتر نسبت به راه اندازی سامانه های یادگیری الکترونیکی و ابزارهای لازم برای متقاضیان اقدام کرد. یادگیری الکترونیکی سریع نیازمند برنامه ریزی، نظارت و کنترل دقیق است تا مؤثر و اقتصادی باشد. برای پیاده سازی سیستم یادگیری الکترونیکی لازم است که مزایای آن برای مجری و دانشجو بیشتر از معایب آن باشد و گرنه استفاده از این راه حل برای ارتقاء آموزش مقرون به صرفه نخواهد بود. قطعا طراحی، ساخت و ارائه یک سامانه مدیریت الکترونیکی به مجموعه گسترده ای از دانشگاه های متقاضی، مسئولیتی به غایت سنگین است و سعی و خطاهای بسیار دارد. در این نشست راه حل های موفق یادگیری الکترونیکی را مرور خواهیم کرد.

 اهداف برگزاری سلسله نشست ها به سوی یادگیری الکترونیکی اثربخش:

 ترویج و فرهنگ سازی در خصوص یادگیری الکترونیکی در سطح ملی

ایجاد آمادگی ذهنی در ذی نفعان کلیدی برای افزایش حضور و مشارکت در کنفرانس

به اشتراک گذاری و انتقال تجارب از نتایج پیش نشست ها در کنفرانس توسط یک نفر از اعضا

ارائه الگوها و تجارب موفق درايران و جهان براي توسعه آموزش عالي الكترونيكي با تاكيد بحران كوويد 19 

لازم به ذکر است تاکنون نشست تخصصی اول با حضور جناب آقای دکتر جلالی ریاست محترم کرسی یونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیکی، در راستای بهادادن به مقوله فناوری های نوین و فرصت توسعه آموزش الکترونیکی در تاریخ ۲۸ آذرماه ۱۳۹۹ ، نشست تخصصی دوم نشست با حضور سرکار خانم دکتر مشایخ پژوهشگر مستقل و جناب آقای دکتر فاطمی رئیس مرکز فناوری های دیجیتال دانشگاه تهران با موضوع تعامل پداگوژی و تکنولوژی در یادگیری الکترونیکی در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۹ و نشست تخصصی سوم با حضور جناب آقای دکتر مقصود فراستخواه، مدیر گروه و عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با موضوع فرهنگ، اخلاق و مسئولیت اجتماعی در نظام یادگیری الکترونیکی در تاریخ 1 بهمن ماه ۱۳۹۹ ، نشست تخصصی چهارم با حضور جناب آقای دکتر فرهاد سراجی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان، سرکار خانم دکتر ناهید ظریف صنایعی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سرکار خانم دکتر مانوش مهرابی استادیار دانشکده علوم پزشکی شیراز با موضوع اصول تهیه و تولید محتوای الکترونیکی در تاریخ 15 بهمن ماه 1399، نشست تخصصی پنجم با حضور جناب آقای پروفسور علی اکبر جلالی رئیس کرسی یونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیکی، جناب آقای دکتر هادی خانیکی رئیس کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو، جناب آقای دکتر سید سعیدرضا عاملی رئیس کرسی در فرهنگ و فضای مجازی با موضوع نقش کرسی های آموزشی یونسکو در یادگیری الکترونیکی در تاریخ 29 بهمن 1399 برگزار گردیده است.

همچنین  لازم به ذکر است در ادامه این نشست ها، 8 عنوان کارگاه تخصصی به عنوان تکمیل کننده مباحث کنفرانس برگزار خواهد شد.