مزایایی شرکت در جایزه

شرکت در نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی ضمن گرد هم آوردن متخصصان این حوزه، فرصتی برای افراد و سازمان های فعال فراهم می آورد تا از مزایای زیر بهره مند گردند:

  • اعطای تندیس به برگزیدگان هر محور جایزه
  • اعطای گواهی شرکت در جایزه توسط کرسی یونسکو
  • فراهم ساختن فرصت ارائه و معرفی شرکت کنندگان برتر در بخشی از مراسم، توسط خود ایشان
  • امکان ارائه دستاوردهای یادگیری الکترونیکی در نمایشگاه
  • تسهیم تجارب برترین های یادگیری الکترونیکی از طریق سایت و شبکه های اجتماعی کرسی
  • معرفی افراد، سازمان ها و دستاوردهای برگزیده به جامعه
  • ارائه گزارش بازخورد در مورد وضعیت یادگیری الکترونیکی شرکت کنندگان بر اساس شاخص های جایزه