سیستم های یادگیری سنتی


اولین سیستمی که به ذهن همه ما خطور میکند LMS (سیستم مدیریت یادگیری) است. این سیستم، به این دلیل سیستم مدیریت یادگیری نامیده میشود که به طور سنتی تمرکز بر اجرای دروس، مدیریت کلاس و ثبت نام یادگیرنده دارد.

گزارش دهی عنصر کلاسیک سیستم مدیریت یادگیری است، اما با معیاری که محتوای رسمی آموزش بر مبنای آن ایجاد شد، محدود شده است-  SCORM و AICC.

معیار جدید  Tin-can (xAPI) متعهد به دنبال کردن عمومی ترین اشکال یادگیری است: یادگیری اجتماعی و غیر رسمی. بنابراین بدون توجه به شایعات، این موضوع ارزش تعمق دارد.

سیستم مدیریت محتوای یادگیری (LCMS)، برادر کمتر شناخته شده سیستم مدیریت یادگیری (LMS) غالبا به جای دسکتاپ و ابزارهای سریع نوشتن به منظور توسعه و مدیریت محتوای یادگیری، از طرف سازمان های آموزشی نادیده گرفته شده است.

گرچه پیشرفت های اخیر، مانند خلاصه کردن محتوای یادگیری و تغییر فضای یادگیری از کلاس درس به خیابان ها با عملکرد حمایتی موبایل، در نهایت این واقعیت را به متخصصان یادگیری گوشزد میکند که جداسازی محتوا از ارائه، ضروری است تا محتوای یادگیری برای هر نوع روش جدیدی تولید شود، از هر سیستمی ارسال شود، و به هر شیوه و با هر ابزاری استفاده شود.

ما قادر به درک روش های یادگیری فردی نیستیم مگر اینکه بتوانیم محتوا را به بخش هایی تقسیم کنیم که از نظرمعلومات و اطلاعات غنی بوده و بر اساس کفایت، نقش شغلی، یا موضوعی ساماندهی شده باشند. محتوا همواره در بالاترین سطح بوده و سیستم های مدیریت و ارائه ای که ما انتخاب میکنیم می بایست زمینه را برای از کار انداختن منحنی فراموشی فراهم کند.

سیستم های مدرن یادگیری در برابر انواع سنتی آن

جدول زیر به متخصصان یادگیری کمک میکند تا سیستم های سنتی یادگیری را با سیستم مدرن مقایسه کنند. بعید است که حتی نخبگان بتوانند سیستم مدرن یادگیری را در یک بسته مرتب و منظم گنجانده و ارائه دهند.

لازم است در زمانی که سیستم برنامه ریزی ارتقاء می یابد اهداف نهایی خود را مد نظر داشته باشید.

محتوای یادگیری فعالیت یادگیرنده را به پیش می برد، آنچه که به ترتیب تغییر رفتار، ابقاء دانش و حسن عملکرد حین انجام کار را به دنبال دارد.

اهمیت مدیریت محتوای یکپارچه را نادیده نگیرید.

 

سیستم مدیریت یادگیری سنتی

سیستم مدیریت محتوای یادگیری سنتی

سیستم یادگیری مدرن

تجربه یادگیری

مداخلات یادگیری

رسمی

رسمی ، غیر رسمی

رسمی، غیر رسمی، و اجتماعی

تعامل یادگیرنده

کلاس درس، دسکتاپ

 

کلاس درس به اضافه یادگیری بر حسب تقاضا از طریق وب یا موبایل: در هر زمان، هر مکان و با هر دستگاهی

ابزارهای کاربر نهایی

مرور فهرست، جست و جوی ساده، اطلاعیه های پست الکترونیکی

 

مرور فهرست، جست و جوی چند وجهی، طرح توسعه فردی، توصیه های پویا، مسیرهای یادگیری، پنل های ابزار مدیر/ یادگیرنده، اطلاعیه های ایمیلی، رده بندی ها و بازنگری ها

محتوای یادگیری

 

تألیف محتوا

سازنده دروس ساده، ابزار نوشتن سریع

تألیف ساختارمند و پیچیده دروس، ارائه ها، راهنمایی های مکتوب، کمک های شغلی، صفحات وب، کلیپ های کوتاه تولیدی

محتوای یادگیری جدا از ارائه، به منظور آماده سازی سریع و استفاده مجدد از طریق هر نوعی از خروجی یا مخاطب

مدیریت محتوا

 

تفسیر کردن، گردش کار و ابزارهای بازبینی

همکاری آنلاین، تفسیر کردن، گردش کار و ابزارهای بازبینی

انتشار محتوا

 

فرمت ها و قالب های خروجی وب و چاپ شده

چاپی، شبکه پاسخگو  (HTML5/CSS3) ، فرمت ها و قالب های خروجی موبایل

ارسال محتوای دیجیتال

دروس

SCORM / AICC

با هدایت یاددهنده

بسته

 SCORM / AICC  یا PDF

مخزن منابع یادگیری (LOR) ارائه دهنده فرمت های متنوع برای بسیاری از سیستم ها و دستگاه ها

مدیریت یادگیری

مدیریت گروه یا کاربر

مدیریت کردن کاربران یا گروه ها

 

ورود یکپارچه (SSO: وارد شدن یک کاربر به سایت ها و برنامه های مختلف با یک نام کاربری و گذرواژه یکسان) ادغام شده با سیستم HR

مدیریت دروس

ثبت نام دروس، انجام قوانین ، مدیریت کلاس درس

 

ثبت نام دروس، مسیرهای یادگیری، مدیریت کلاس درس، مدیریت شایستگی، مدیریت صدور گواهینامه

گزارش دهی و تجزیه و تحلیل

انجام پیگیری ، نمرات آزمون

 

مخزن متمرکز شده ثبت و نگهداری منابع یادگیری (LRS) برای گزارش دهی و تجزیه و تحلیل، انجام پیگیری، نمرات آزمون، تجزیه و تحلیل پرسش ها، فعالیت های غیررسمی یادگیری، فعالیت های یادگیری اجتماعی، سودمندی محتوا

 

مترجم:سمانه امیرنکویی

منبع:

https://elearningindustry.com/traditional-vs-modern-learning-systems