دکتر شامی زنجانی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مشاورعالی موسسه آموزش عالی مهرالبرز) در حاشیه رونمایی از پوستر جایزه ملی یادگیری الکترونیکی