شرکت در نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی ضمن گرد هم آوردن متخصصان این حوزه، فرصتی برای افراد و سازمان های فعال فراهم می آورد تا از مزایای زیر بهره مند گردند:

–      اعطای تندیس های زرین، سیمین و برنزی به برترین های هر محور جایزه

–      اعطای گواهی شرکت در جایزه توسط کرسی یونسکو

–      امکان ارائه دستاوردهای یادگیری الکترونیکی در نمایشگاه

–      تسهیم تجارب برترین های یادگیری الکترونیکی از طریق سایت و شبکه های اجتماعی کرسی

–      معرفی افراد، سازمان ها و دستاوردهای برگزیده به جامعه

–      ارائه گزارش بازخورد در مورد وضعیت یادگیری الکترونیکی شرکت کنندگان بر اساس شاخص های جایزه