گزارش وب سایت خبری جامع نیوز: “با حضور دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو؛کرسی آموزش الکترونیکی یونسکو در ایران افتتاح شد”

متن کامل خبر را اینجا بخوانید.