وبینار دکتر جلالی با موضوع فناوری های نوین و فرصت توسعه آموزش الکترونیکی

درسال تحصيلي 1400- 1399 با توجه به شيوع بيماري كوويد 19 دركشور و توسعه آموزش مجازي در دانشگاه ها و نهادهاي آموزشي از يكسو و ضرورت اهتمام به توسعه همه جانبه يادگيري و یاددهی الكترونيكي و تجارب 15 ساله موسسه آموزش عالي مهرالبرز به عنوان نخستين دانشگاه الكترونيكي كه همه خدمات آموزش و پژوهشي را طي سال هاي گذشته به صورت يادگيري و یاددهی الكترونيكي ارائه نموده است، مقررگرديد ميزبان چهاردهمين كنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی باشد. اين كنفرانس توسط مؤسسه آموزش عالي مهرالبرز، انجمن يادگيري الكترونيكي ايران ( يادا ) وكرسي يونسكو درآموزش و يادگيري الكترونيكي در تاريخ 13 و14 اسفندماه 1399به صورت آنلاين برگزار مي گردد. موضوع (تم) اصلی چهاردهمين كنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی ” به سوی یادگیری الکترونیکی اثربخش ” می باشد.

با هدف استقبال از چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین كنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الكترونیكی، ‌سلسله نشست های تخصصی به سوی یادگیری الكترونیكی اثربخش طراحی شده است.

این سلسله نشست های الکترونیکی پیش درآمدی بر چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی یادگیری الکترونیکی به منظور زمینه سازی در راستای برگزاری هر چه باشکوه تر کنفرانس، با حضور اساتید و صاحبنظران متخصص برگزار می گردد..

اولین نشست تخصصی با موضوع فناوری های تحول آفرین و یادگیری الکترونیکی با دعوت از جناب آقای دکتر علی اكبر جلالی رئیس كرسی یونسكو درآموزش ویادگیری الكترونیكی برگزار شد.

ویدیو این وبینار در اینجا در دسترس است.
فایل ارائه وبینار در اینجا در دسترس است.