معرفی دستاورد برتر جایزه ملی یادگیری الکترونیکی؛ سامانه منتا (شرکت ایده پردازان دانش عصر نو)

فایل معرفی سامانه منتا به عنوان دستاورد برتر نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی ارائه شد. این سامانه به عنوان دستاورد شرکت ایده پردازان دانش عصر نو معرفی شده است.

لینک دریافت فایل