راه حل های یونسکو برای آموزش از راه دور

وب سایت سازمان یونسکو با انتشار لیستی از اپلیکیشن ها، پلتفرم ها و منابع آموزشی تلاش کرده است که به والدین، معلمان، و مدیران مدارس در تسهیل آموزش دانش آموزان کمک کرده و مراقبت ها و تعاملات اجتماعی را در دوران تعطیلی مدارس فراهم کند. بیشتر این ابزار ها به صورت رایگان در دسترس قرار گرفته و بسیاری نیز به چند زبان تهیه شده اند. اگرچه این راه حل ها (اپلیکیشن ها، پلتفرم ها و منابع آموزشی) تاییدیه صریح یونسکو را ندارند اما به دسترسی گسترده و به شدت کاربر محور و اثرگزار بودن میل دارند.

لیست راه حل ها به این ترتیب دسته بندی شده است:
منابع مربوط به حمایت های روانی-اجتماعی (4 مورد)
سیستم های مدیریت یادگیری دیجیتال (12 مورد)
سیستم های ساخته شده برای استفاده در گوشی های تلفن همراه (6 مورد)
سیستم های با قابلیت استفاده آفلاین قوی (3 مورد)
پلتفرم های دوره آموزش آنلاین آزاد باشرکت کنندگان انبوه ((MOOC) 11 مورد)
محتوای یادگیری آموزش خودراهبر(28 مورد)
اپلیکیشن های موبایل (8 مورد)
پلتفرم های اشتراکی که تعاملات زنده ویدئویی را پشتیبانی می کند. (8 مورد)
ابزار های تولید محتوای یادگیری دیجیتالی برای معلمان (9 مورد)
سایر منابع آموزش از راه دور (14 مورد)

لیست راه حل های یونسکو برای آموزش از راه دور را اینجا مشاهده کنید.