تمدید توافق نامه کرسی از سوی یونسکو

رییس دپارتمان آموزش عالی یونسکو طی نامه ای با درخواست موسسه آموزش عالی مهرالبرز مبنی بر تمدید دوره فعالیت کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران موافقت کرد. بر این اساس توافق نامه کرسی برای یک دوره چهار ساله تمدید شد.
همچنین در این نامه از فعالیت های رییس کرسی، آقای دکترجلالی،و تیم ایشان خصوصا در برگزاری جایزه ملی یادگیری الکترونیکی تشکر ویژه شده است.
طبق این توافق نامه کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران، تا ژوئن 2024 به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
لازم به ذکر است که کرسی های یونسکو میبایست در پایان هر دوره چهار ساله گزارش عملکرد خود را برای یونسکو ارسال کرده و درخواست تمدید نمایند.