برنامه دانشگاههای همزاد در سال ۱۹۹۲ ، متعاقب تصویب قطعنامه ای در بیست و ششمین کنفرانس عمومی یونسکو آغاز شد و هدف اصلی از آن توسعه همکاری بین دانشگاهی و بهاشتراک گذاشتن دانش در بین کشورهای شمال- جنوب و جنوب – جنوب ، بر اساس روحیه همبستگی و تفاهم علمی است . این برنامه به عنوان یکی از وسایل ظرفیت سازی علمی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته در چارچوب بین المللی شدن آموزش عالی  و تحقق اهداف توسعه پایدار محسوب می شود. برنامه دانشگاههای همزاد ، آموزش ، تحقیق و مبادله اطلاعات در بین دانشگاهها را در بر می گیرد و چارچوبی را برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات در زمینه های فعالیت یونسکو با توجه به حوزه های اولویت دار جهانی  فراهم می سازد.

این برنامه به مناسبت گرامیداشت بیست و پنجمین سالگرد تأسیس خود، گزارشی را به شرح زیر منتشر کرده است.

اندیشه های درخشان برای رهیافت های پایدار

  •          وارد کردن دانشگاه ها در زمینه های کاری یونسکو

برنامه شبکه دانشگاه های همزاد و کرسی های یونسکو به تأسیس شبکه ای متشکل از بیش از 700 مؤسسه آموزش عالی  در 116 کشور کمک کرده است. این برنامه، همکاری های بین المللی بین دانشگاهی را ارتقا داده است تا با به اشتراک گزاری دانش و تشریک مساعی، ظرفیت سازمانی مؤسسات آموزش عالی را افزایش دهد.

از طریق این برنامه، مؤسسات پژوهشی و آموزش عالی سراسر دنیا با ائتلاف منابع خود سعی در مرتفع ساختن چالش های پیش رو و مشارکت در توسعه جوامع خود دارند.

  •          دستیابی به اهداف توسعه پایدار 2015-2030

شبکه دانشگاه های همزاد و اهداف توسعه پایدار: پیش روی به سوی آینده

برنامه دانشگاه های همزاد و کرسی های یونسکو، برنامه ای بین بخشی است که تمامی زمینه های کاری سازمان یونسکو را اعم از آموزش، فرهنگ، علوم انسانی و اجتماعی، علوم طبیعی، و ارتباطات و اطلاعات پوشش میدهد. این نشان می دهد که قدرت مجموعه ای از اندیشه های درخشان از سراسر دنیا منجر به خلق رهیافت هایی پایدار برای چالش های امروزه میشود.

این برنامه با ارائه ایده ها،نوآوری ها، دانش و اطلاعات،  نقشی کلیدی برای دستیابی به تمام اهداف توسعه پایدار ایفا می کند.