بیانیه یونسکو درخصوص بازگشایی امن مدارس

یونسکو با انتشار بیانیه ای چارجوب بازگشایی امن مدارس در دوران شیوع ویروس کووید 19 را شرح داد.
جهت مطالعه آن به این لینک مراجعه کنید.