روزنامه شرق در روز سه شنبه به صورت تفصیلی به انعکاس خبر افتتاح کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی پرداخت. 

متن کامل خبر را اینجا بخوانید.