از مؤسسات عضو اتحادیه بین المللی آموزش از راه دور (ICDE) دعوت میشود تا در انتخابات آتی سه عضو کمیته اجرایی شرکت کنند.

مهلت اعلام کاندیداتوری مؤسسات عضو از 1 تا 22 ژوئن (11 خردا تا 1 تیر) بود که طی آن کمیته انتخابات ICDE ده کاندیدای واجد شرایط را ثبت نام کرد. کمیته انتخابات در تاریخ 28 آگوست (6 شهریور) لیستی از مؤسسات ثبت نام شده را به همراه سه کاندیدای پیشنهادی خودمعرفی خواهد کرد. انتخابات در میان اعضای ICDE از 4 تا 22 سپتامبر(13 تا 31 شهریور) و از طریق سیستم رأی گیری اکترونیکی و در رأس ساعت 15 به وقت محلی اروپای مرکزی (15.00 CEST) انجام خواهد شد.

جزئیات شیوه رأی گیری به همراه لیست کاندیداها در تاریخ 4 سپتامبر(13 شهریور) برای تمام اعضا ارسال خواهد شد.

لازم به ذکر است که تنها موسسات عضو اتحادیه بین المللی آموزش از راه دورکه حق عضویت خود را پرداخته اند اجازه شرکت در این رأی گیری را دارند.