مؤسسه فناوری های اطلاعاتی در آموزش یونسکو (IITE) برای پست دستیار برنامه در حوزه شبکه سازی و توسعه حرفه ای معلمان اطلاعیه جذب صادر کرده است. علاقه مندان تا 31 جولای 2018 فرصت دارند تا مدارک مورد نیاز را به آدرس ایمیل applicationsmoscow@unesco.org ارسال کنند.

مؤسسه فناوری های اطلاعاتی در آموزش یونسکو تنها مرکز مقوله نوع اول یونسکو در حوزه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در آموزش است که در سال 1997 در مسکو تأسیس شده است. مراکز مقوله نوع اول به مراکزی گفته میشود که خود یونسکو ایجاد می‌کند و هزینه و جذب نیروی آن ها را هم به طور مستقیم به عهده می گیرد.

کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران نیز با توجه به اهداف و مأموریت های خود، و با عنایت به برنامه عملیاتی تدوین شده، برقراری ارتباطات نزدیکتر و همکاری های بیشتر در حوزه یادگیری الکترونیکی با این مؤسسه را در دستور کار دارد. طراحی و اجرای جایزه ملی یادگیری الکترونیکی و توسعه و ارتقاء آتی آن در سطح منطقه و بین الملل را نیز می توان از جمله زمینه های مؤثر و کاربردی در بهبود و تحکیم این گونه همکاری ها برشمرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اطلاعیه فوق به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

https://goo.gl/mzgA4u