جایزه ون هویی در زمینه نوآوری آموزشی

این جایزه هر سال توسط یونسکو با همکاری جمهوری خلق چین برگزار می‌شود. سازمان یونسکو با همکاری کمیسیون ملی یونسکوی جمهوری خلق چین و«برنامه نوآوری آموزشی برای توسعه در منطقه آسیا و اقیانوسیه (APEID)، و جامعه آموزش چین (CSE)، جایزه ون هویی در زمینه نوآوری آموزشی را برگزار می کند. هدف از این جایزه که در هر دوره به موضوع خاصی اختصاص دارد، تشویق و تقدیر از فعالیت‌های نوآورانه‌ای است که توسط افراد و موسسات به منظور بهبود وضعیت آموزش صورت می‌گیرد. این جایزه هر سال به دو برنده تعلق می‌گیرد.

این جایزه در سال ۲۰۱۸ با موضوع «همکاری خلاقانه میان مدرسه، خانواده، و اجتماع» برگزار می‌شود و به دو نفر از افراد یا مؤسساتی تعلق می‌گیرد که با هدف کمک به ارتقای دسترسی به آموزش و یادگیری باکیفیت فراگیر به فعالیت می‌پردازند.

هدف از اعطای این جایزه به تفصیل عبارت است از:

۱- تشویق و تجلیل از فعالیت‌های نوآورانه‌ای که از طریق ایجاد همکاری میان مدرسه، خانواده و اجتماع  به ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری کمک کرده است.

۲ـ شناسایی افراد یا مؤسساتی که با هدف بهبود کیفیت آموزش و یادگیری، به  توسعه همکاری‌های خلاقانه میان مدرسه، خانواده و اجتماع کمک می‌کنند.

۳ـ ترویج دانش و اطلاعات بومی در همکاری خلاقانه میان مدرسه، خانواده و اجتماع که در جهت ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری انجام می‌شود.

معیارهایی که برای پذیرش طرح‌ها جهت شرکت در این برنامه ذکر شده است، عبارتند از:

۱ـ طرح ها باید توانسته باشند از طریق ایجاد همکاری میان مدرسه، خانواده و اجتماع به ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری کمک نمایند.

۲ـ تأثیر مثبت طرح‌های نوآورانه در ایجاد تغییرات چشمگیر در زمینه کیفیت آموزش و یادگیری تأیید شده باشد.

۳ـ باعث ارتقا و حمایت از اصول یادگیری فراگیر و مادام العمر با کیفیت برای همه شده باشند.

۴ـ طرح‌های نوآورانه، باید به روز بوده و با موضوعات آموزشی قرن بیست و یکم در ارتباط باشند.

از جمله شرایط مورد نیاز برای معرفی طرح‌ها؛ منحصر به فرد و اصل بودن طرح، به روز بودن، مرتبط بودن، موفقیت و اثربخشی نوآوری، پیشگامی و مدیریت نوآوری، کیفیت مناسب مدارک و اسناد تکمیلی، استفادۀ نوآورانه از منابع در دسترس، قابلیت انتشار نوآوری و پایداری و تداوم آن است.

با الهام از چنین جوایزی، کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران نیز اقدام به برگزاری جایزه ملی یادگیری الکترونیکی کرده است. در این جایزه که در سه محور فرد، سازمان، و دستاورد تأثیرگذار برگزار می شود به نوآوری ها در حوزه یادگیری الکترونیکی توجه ویژه ای شده است.

جایزه ون هویی در زمینه نوآوری آموزشی و جایزه ملی یادگیری الکترونیکی هر دو هم اکنون در حال ثبت نام از علاقه مندان و واجدین شرایط هستند.