نمایشگاه الکامپ بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات و خدمات صنایع الکترونیک و کامپیوتر کشور است که همه ساله با حضور گسترده و چشمگیر دست اندرکاران این حوزه و مخاطبان آنها در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد. در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای این صنعت اعم از سخت افزار و نرم افزار به علاقه مندان عرضه می گردد و فرصتی بی بدیل برای تبادل نظر و مذاکره در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد. دستاوردهای این تعاملات نقطه آغاز بسیاری از همکاری های تجاری و فناورانه فیمابین دست اندرکاران حوزه الکترونیک و کامپیوتر است که نقش معنی داری در تحرک بخشیدن به این حوزه ی صنعت و تولیدکنندگان و بازرگانان شاغل در آن ایفاء می نماید. گشایش های اخیر در حوزه ی بین الملل و اراده ملموس دولت، که خود نیز با پیگیری استقرار دولت الکترونیک در زمره بزرگترین مشتریان بالقوه این حوزه می باشد، در افزایش حضور صنایع کشور در عرصه های بین المللی، زمینه شکوفایی این حوزه از صنعت و فناوری را بیش از پیش فراهم نموده و در این دوره نمایشگاه الکامپ که در فاصله 9 الی 12مرداد ماه ۹۷ برگزار گردید، فرصتی را در اختیار فعالان این حوزه در داخل و خارج کشور قرار داد تا با یافتن مخاطبان بالقوه خود، سطح تعامل بین المللی خویش را بطور چشمگیری ارتقاء بخشند. این نمایشگاه در 13 سالن برگزار شد و در حدود 775 شرکت اعم از دولتی، خصوصی و استارت آپ ها در آن حضور داشتند.

با توجه به پیشرفت های روزافزون فناوری های اطلاعاتی در حوزه آموزش و بهره مندی بسیاری از مؤسسات و سازمان های آموزشی از این فناوری ها، نمایشگاه الکامپ فرصتی مناسب برای حضور این صنعت فراهم آورد تا استارت آپ ها و مؤسسات دولتی و خصوصی ضمن ارتباط با مخاطبان، به ارائه دستاوردهای خود بپردازند.

یکی از مأموریت های اصلی کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی، ترویج یادگیری الکترونیکی در کشور می باشد. در همین راستا طرح جایزه ملی یادگیری الکترونیکی مطرح شد که هدف از آن نیز فرهنگ سازی در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی و همچنین  شناسایی و تشویق افراد و سازمان های مؤثر در توسعه و ارتقای جایگاه یادگیری الکترونیکی بوده است. با توجه به اینکه بسیاری از سازمان ها برای آموزش کارکنان و مشتریان و مخاطبان خود از یادگیری الکترونیکی بهره می برند و همچنین حضور بسیاری از سازمان های مطرح حوزه یادگیری الکترونیکی در نمایشگاه الکامپ، با پیشنهاد دبیر علمی جایزه جناب آقای دکتر شنبه زاده، دو نفر از کارشناسان جایزه با حضور در نمایشگاه الکامپ، ضمن معرفی جایزه و ارائه کاتالوگ به سازمان های مرتبط، به تبادل نظر با مدیران و کارشناسان آنها پرداختند.