Menu

تاریخچه

فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته است همه مؤلفه­های جامعه امروزی از جمله فرایندهای یاددهی-یادگیری و ساختار نظام آموزشی را متحول ساخته و دستاوردهای نوینی همچون یادگیری الکترونیکی را به جامعه علمی عرضه نماید. با توسعه روزافزون این ابزارها، تغییر و تحول در عرصه آموزش و پژوهش نیز در حال پیشرفت است. یادگیری الکترونیکی با حذف زمان و مکان در این فرایندها، زمینه یادگیری بهتر در هر زمان و مکان و به صورت مداوم را برای همه دانشجویان و دانش­پژوهان به ارمغان آورده است. مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز به عنوان نخستین مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی ایران از سال 1382، با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت خود را آغاز کرده و تلاش خود را در راستای عرضه فرصت­های آموزشی برابر و تجربه یادگیری باکیفیت متمرکز نمود. این مؤسسه هم­اکنون در 19 رشته و گرایش و در سه حوزه فناوری اطلاعات، مدیریت و علوم مهندسی به بیش از 1500 دانشجو خدمات یادگیری الکترونیکی ارائه می­دهد و تا کنون بیش از 1500 دانش­آموخته از آن فارغ­التحصیل شده­اند. ریاست وقت مؤسسه، جناب آقای دکتر عباس بازرگان در راستای اهداف مهرالبرز پیشنهاد تأسیس کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی را به‌ سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) ارایه دادند. در سال 1395، مجوز فعالیت این کرسی توسط یونسکو صادر گردید. این کرسی در تاریخ 23/10/1396 طی مراسمی با حضور اساتید، مدیران عرصه آموزش و یادگیری الکترونیکی، دبیر کل محترم کمیسیون ملی یونسکو (جناب آقای دکتر سعداله نصیری قیداری)، ریاست محترم هیأت امنای مهرالبرز (جناب آقای دکتر خرازی) و همچنین ریاست کرسی (جناب آقای دکتر علی اکبر جلالی) به طور رسمی افتتاح می­گردد. کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی برای اولین بار در ایران در یک نهاد دانشگاهی (مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز) فعالیت خود را آغاز می­نماید.

مأموریت­ها

 1. تلاش در جهت کسب جایگاه قطب یادگیری الکترونیکی در ایران
 2. ایجاد شبکه ملی آموزش و یادگیری الکترونیکی
 3. تلاش در جهت تدوین و تبیین استانداردهای حوزه آموزش و یادگیری الکترونیکی

اهداف

هدف اصلی این کرسی ایجاد یک سیستم یکپارچه پژوهش، آموزش، اطلاع رسانی و مستندسازی درباره بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش، یادگیری، یاددهی و مدیریت است که از طریق اهداف فرعی زیر محقق خواهد شد:

 1. انجام پژوهش در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی از طریق ایجاد یک شبکه ملی؛
 2. تسهیم برنامه‌های دانشگاهی و تبادل تجربیات با سایر کشورها از طریق برگزاری برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت؛
 3. انتشار فعالیت‌های کرسی و نتایج پژوهشی از طریق وب سایت کرسی و انتشار یک خبرنامه در زمینه یادگیری الکترونیکی؛
 4. همکاری نزدیک با یونسکو و کرسی‌های مرتبط آن در زمینه برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط؛
 5. سنجش کیفیت محتوا، دوره های آموزشی و سیستم های یادگیری الکترونیکی با استفاده از شاخص­های جهانی؛
 6. ارائه مشاوره در زمینه یادگیری الکترونیکی به سازمان­ها.

برنامه ها

پژوهش

 1. تشکیل گروه­های پژوهشی یادگیری الکترونیکی؛
 2. مطالعه و بررسی روندهای یادگیری الکترونیکی در جهان؛
 3. انتشار گاهنامه و پژوهشنامه یادگیری الکترونیکی؛
 4. همکاری با انجمن­های ملی و بین­المللی یادگیری الکترونیکی؛
 5. شرکت در کنفرانس­های ملی و بین­المللی.
 6. برگزاری جایزه یادگیری الکترونیکی.

آموزش

 1. کمک به تشکیل گروه آموزشی یادگیری الکترونیکی؛
 2. طراحی و برگزاری دوره­های آکادمیک رشته یادگیری الکترونیکی؛
 3. طراحی و برگزاری دوره­های حرفه­ای درس یادگیری الکترونیکی؛
 4. طراحی و برگزاری دوره­های تربیت مدرس حرفه­ای.

اطلاع رسانی

 1. فرهنگ­سازی در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی برای یادگیری مستمر و مادام­العمر همگانی؛
 2. طراحی وب سایت کرسی یادگیری الکترونیکی و به­روزرسانی مستمر آن؛
 3. راه­اندازی خبرگزاری یادگیری الکترونیکی.

 

دی ان ان