Menu

gozaresh

جستجو ...

دسته ها

گزارش اولین جلسه شورای راهبردی جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

گزارش اولین جلسه شورای راهبردی جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

گزارش اولین جلسه شورای راهبردی جایزه ملی یادگیری الکترونیکی منتشر شد.  
بيشتر
پیمایش آموزش دیجیتال در سال ۲۰۱۶

پیمایش آموزش دیجیتال در سال ۲۰۱۶

نخستین پیمایش آموزش دیجیتال دفتر فناوری، رسانه و ارتباطات دوربرد دیلویت در سال 2016 با هدف درک بهتر از چگونگی تغییرات دیجیتال بر اکوسیستم آموزشی در داخل و خارج از کلاس درس
بيشتر
تقریباً نیمی از کلاس های درس در هر روز از یک دستگاه دیجیتال استفاده می کنند.

تقریباً نیمی از کلاس های درس در هر روز از یک دستگاه دیجیتال استفاده می کنند.

گزارش پایش آموزش دیجیتال 2016 دیلویت
بيشتر
دی ان ان