Menu

gozaresh

جستجو ...

دسته ها

واقعیت های یادگیری دیجیتال 2018 (قسمت دوم)

واقعیت های یادگیری دیجیتال 2018 (قسمت دوم)

بازار یادگیری دیجیتال همچنان در حال رشد است و گستره وسیعی از فن آوری های در حال ظهور را در بر می گیرد. اما این می تواند نقطه جالبی برای حرکت باشد. طیف وسیعی از راه حل ها در این حوزه وجود دارند که در حال گسترش هستند و آموزش های دیجیتالی را هیجان انگیز تر می کند، اما پیچیده تر بوده و ریسک بیشتری دارند.
بيشتر
واقعیت های یادگیری دیجیتال  2018 (قسمت اول)

واقعیت های یادگیری دیجیتال 2018 (قسمت اول)

بازار یادگیری دیجیتال همچنان در حال رشد است و گستره وسیعی از فن آوری های در حال ظهور را در بر می گیرد. اما این می تواند نقطه جالبی برای حرکت باشد. طیف وسیعی از راه حل ها در این حوزه وجود دارند که در حال گسترش هستند و آموزش های دیجیتالی را هیجان انگیز تر می کند، اما پیچیده تر بوده و ریسک بیشتری دارند.
بيشتر
گزارش اولین جلسه شورای راهبردی جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

گزارش اولین جلسه شورای راهبردی جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

گزارش اولین جلسه شورای راهبردی جایزه ملی یادگیری الکترونیکی منتشر شد.  
بيشتر
پیمایش آموزش دیجیتال در سال ۲۰۱۶

پیمایش آموزش دیجیتال در سال ۲۰۱۶

نخستین پیمایش آموزش دیجیتال دفتر فناوری، رسانه و ارتباطات دوربرد دیلویت در سال 2016 با هدف درک بهتر از چگونگی تغییرات دیجیتال بر اکوسیستم آموزشی در داخل و خارج از کلاس درس
بيشتر
تقریباً نیمی از کلاس های درس در هر روز از یک دستگاه دیجیتال استفاده می کنند.

تقریباً نیمی از کلاس های درس در هر روز از یک دستگاه دیجیتال استفاده می کنند.

گزارش پایش آموزش دیجیتال 2016 دیلویت
بيشتر
دی ان ان