Menu

با پیگیری کمیسیون ملی یونسکو تا کنون کرسی‌های زیر در ایران تشکیل شده است:

کرسی یونسکو در زمینه تاریخ طب سنتی در ایران (1396)

کرسی یونسکو در زمینه آموزش محیط زیست (1396)

کرسی یونسکو در زمینه سلامت اجتماعی و توسعه(۱۳۹۵)

کرسی یونسکو در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی(۱۳۹۵)

کرسی یونسکو در زمینه حقوق بشر، صلح و دموکراسی در دانشگاه شهید بهشتی(۱۳۹۵)

کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دو فضایی شدن جهان(۱۳۹۴)

کرسی یونسکو باعنوان: معلمان به‌عنوان یادگیرندگان مادام‌العمر(۱۳۹۳)

کرسی یونسکو در زمینه مدیریت بلایای طبیعی(۱۳۹۳)

کرسی یونسکو در زمینه توسعه انرژی های پاک و تجدید پذیر(۱۳۹۳)

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی(۱۳۹۳)

کرسی یونسکو در بازیافت آب(۱۳۹۳)

کرسی یونسکو در زمینه بیوفیزیک دیابت(۱۳۹۳)

کرسی یونسکو در زمینه مدیریت آب و محیط زیست برای شهرهای پایدار(۱۳۹۰)

کرسی یونسکو در زمینه کارآفرینی(۱۳۸۸)

 

دی ان ان