Menu
آرشيو بر اساس برچسب: کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکوبازگشت
خوراك
انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک میان

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک میان "کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو" و "کرسی یونسکو در معلمان به مثابه یادگیرندگان مادام العمر"

      با توجه به اهداف تعیین شده کرسی های یونسکو و وجود فضای همکاری ما بین آنها اخیرا تفاهم نامه همکاری میان "کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو" مستقر در موسسه آموزش عالی مهر البرز و "کرسی یونسکو در معلمان به مثابه یادگیرندگان مادام العمر" مستقر در دانشگاه فرهنگیان منعقد ش...
بيشتر
انتشار دو تک نگاشت از سلسله تک نگاری های کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو

انتشار دو تک نگاشت از سلسله تک نگاری های کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو

دو تک نگاشت از سلسله تک نگاری های کرسی یونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیکی توسط انتشارات موسسه آموزش عالی مهرالبرز منتشر شد "کیفیت در آموزش عالی الکترونیکی" و "الگویی برای ارزشیابی کیفیت سیستم‌های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ایران" تالیف دکتر عباس بازرگان هرندی و دکتر ...
بيشتر
برگزاری کارگاه مشترک توسط کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو و دانشگاه مهر البرز

برگزاری کارگاه مشترک توسط کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو و دانشگاه مهر البرز

به مناسبت شروع سال تحصیلی 1396-97، کارگاه آموزشی تبادل اندیشه (ویژه اعضای هیأت علمی) با عنوان "نقش مدرس در فرآیند یاددهی – یادگیری در بستر یادگیری الکترونیکی" در روز یکشنبه مورخ 26/06/1396 در مجتمع فرهنگی، تفریحی باهنر برگزار شد. در این دوره اعضای هیأت علمی دانشگاه مهر البرز و نیز اعض...
بيشتر
دی ان ان