Menu

Goals

اهداف

جایزه یادگیری الکترونیکی  توسط کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران به برگزیدگان این حوزه اهدا می شود. هدف از اعطای جایزه به شرح زیر است:
-    فرهنگ¬سازی در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی
-    شناسایی و تشویق افراد و سازمان های مؤثر در توسعه و ارتقای جایگاه یادگیری الکترونیکی
-    معرفی برگزیدگان حوزه یادگیری الکترونیکی به جامعه

 

 

دی ان ان