جوایز یادگیری الکترونیکی در دنیا

جوایز یادگیری الکترونیکی در دنیا نمونه هایی از مهم ترین جوایز یادگیری الکترونیکی در سطح دنیا به شرح زیر معرفی می گردند.   محورها اهداف اولین سال شروع عنوان جایزه کشور سازمان دانشگاه و صنعت تعیین برترین فعالیت ها در حوزه یادگیری الکترونیکی، یادگیری موبایل و یادگیری ترکیبی 2007 International E-Learning Award (IELA) امریکا انجمن… ادامه خواندن جوایز یادگیری الکترونیکی در دنیا

گزارش ها

گزارش جلسات شورای راهبردی جایزه گزارش نخستین جلسه طبق برنامه ریزی انجام شده اولین جلسه شورای راهبردی جایزه در تاریخ 9/12/1396 با حضور اساتید حوزه یادگیری الکترونیکی تشکیل شد.جناب آقای دکتر عبادی به عنوان رئیس مؤسسه مهرالبرز و جانشین رئیس جایزه یادگیری الکترونیکی (جناب آقای دکتر جلالی)، دلایل شکل گیری ایده جایزه را مطرح نمودند… ادامه خواندن گزارش ها

ارکان های برگزاری

اهداف

اهداف جایزه یادگیری الکترونیکی توسط کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران به برگزیدگان این حوزه اهدا می شود. هدف از اعطای جایزه به شرح زیر است: – فرهنگ¬سازی در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی– شناسایی و تشویق افراد و سازمان های مؤثر در توسعه و ارتقای جایگاه یادگیری الکترونیکی– معرفی برگزیدگان حوزه یادگیری… ادامه خواندن اهداف

دلایل اعطای جایزه

دلایل اعطای جایزه – توجه و تأکید کشورهای پیشرفته دنیا بر توسعه یادگیری الکترونیکی جهت دستیابی به توسعه پایدار– اعطای جایزه یادگیری الکترونیکی توسط نهادهای بین المللی در جهت ترویج و توسعه نوآوری در این حوزه– نوپابودن نظام یادگیری الکترونیکی در ایران– فعال شدن کرسی یادگیری الکترونیکی فرصتی برای اعتلای یادگیری الکترونیکی در جامعه

مقدمه و ضرورت

مقدمه و ضرورت در عصر دیجیتال مفهوم سواد دستخوش تغییر شده است و به عقیده تافلر در قرن 21 بیسوادان آنهایی نیستند که نمی توانند بخوانند یا بنویسند بلکه آنهایی هستند که نمی توانند یاد بگیرند و بازآموزی کنند. فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته است همه مؤلفه ¬های جامعه امروزی از جمله فرایندهای یاددهی-یادگیری و… ادامه خواندن مقدمه و ضرورت