منابع آموزشی

مراکز آموزش الکترونیکی

1- مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران مدیر مرکز:   آقای دکتر سید امید فاطمی تلفن    88981877 فکس    88981870 2- مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه گیلان مدیر مرکز:   آقای دکتر فرشید مهر دوست تلفن    01313233901 3- مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود مدیر مرکز:   آقای دکتر مرتضی زاهدي تلفن    02332392204-9 4- مرکز آموزش مجازی و نیمه حضوری  موسسه… ادامه خواندن مراکز آموزش الکترونیکی

متخصصین یادگیری الکترونیکی

آقای  دکترعیسی ابراهیم زاده آقای دکتر محمود بابائی آقای دکتر عباس بازرگان هرندی آقای دکتر کامبیز بدیع خانم دکتر فتانه تقی یاره آقای دکتر جعفر تنها آقای دکتر محمود رضا ثقفی آقای دکتر علی جمشیدی خانم دکتر مهرنوش خشنودی فر خانم دکتر نازیلا خطیب زنجانی آقای دکتر حسن درویش خانم دکتر میترا ذوالفقاری آقای دکتر علی اصغر… ادامه خواندن متخصصین یادگیری الکترونیکی