گالری تصاویر

همه مراسم نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی؛ اهدای جوایز دومین جلسه شورای راهبردی کرسی مراسم نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی؛ اهدای جوایز مراسم نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی؛ اهدای جوایز مراسم نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی؛ اهدای جوایز مراسم نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی؛ اهدای جوایز مراسم نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی؛ اهدای جوایز مراسم… ادامه خواندن گالری تصاویر

هزینه های ثبت نام

محور جایزه فرد جایزه سازمان جایزه دستاورد هزینه (تومان) 600.000 4000.000 1500.000

مزایایی شرکت در جایزه

شرکت در نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی ضمن گرد هم آوردن متخصصان این حوزه، فرصتی برای افراد و سازمان های فعال فراهم می آورد تا از مزایای زیر بهره مند گردند: اعطای تندیس به برگزیدگان هر محور جایزه اعطای گواهی شرکت در جایزه توسط کرسی یونسکو فراهم ساختن فرصت ارائه و معرفی شرکت کنندگان برتر… ادامه خواندن مزایایی شرکت در جایزه

تاریخ های مهم

زمانبندی جایزه ردیف موضوع اتمام 1 فراخوان 14 اسفند ماه 1396 2 ثبت نام، تکمیل و ارسال اظهارنامه جایزه 1 تیر ماه  تا 15 آبان ماه 1397 3 ارزیابی اظهارنامه و بازدید از سازمان 15 مهر ماه تا 15 آذر ماه 1397 4 مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان 26 آذر ماه 1397  

فرایند ارزیابی

شاخص های ارزیابی

جایزه فرد افرادی که دارای تأثیرگذاری چشمگیری بر رشد و توسعه یادگیری الکترونیکی در کشور بوده اند. محور مؤلفه شاخص زیرشاخص فرد یاددهی-یادگیری الکترونیکی آموزش یادگیری الکترونیکی افرادی که در آموزش یادگیری الکترونیکی در سطح جامعه تأثیرگذار بوده اند. تعداد کارگاه های آموزشی و دوره های کوتاه مدت برگزار کرده در مورد یادگیری الکترونیکی تدریس… ادامه خواندن شاخص های ارزیابی

جوایز یادگیری الکترونیکی در دنیا

جوایز یادگیری الکترونیکی در دنیا نمونه هایی از مهم ترین جوایز یادگیری الکترونیکی در سطح دنیا به شرح زیر معرفی می گردند.   محورها اهداف اولین سال شروع عنوان جایزه کشور سازمان دانشگاه و صنعت تعیین برترین فعالیت ها در حوزه یادگیری الکترونیکی، یادگیری موبایل و یادگیری ترکیبی 2007 International E-Learning Award (IELA) امریکا انجمن… ادامه خواندن جوایز یادگیری الکترونیکی در دنیا

گزارش ها

گزارش جلسات شورای راهبردی جایزه گزارش نخستین جلسه طبق برنامه ریزی انجام شده اولین جلسه شورای راهبردی جایزه در تاریخ 9/12/1396 با حضور اساتید حوزه یادگیری الکترونیکی تشکیل شد.جناب آقای دکتر عبادی به عنوان رئیس مؤسسه مهرالبرز و جانشین رئیس جایزه یادگیری الکترونیکی (جناب آقای دکتر جلالی)، دلایل شکل گیری ایده جایزه را مطرح نمودند… ادامه خواندن گزارش ها

ارکان های برگزاری

اهداف

اهداف جایزه یادگیری الکترونیکی توسط کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران به برگزیدگان این حوزه اهدا می شود. هدف از اعطای جایزه به شرح زیر است: – فرهنگ¬سازی در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی– شناسایی و تشویق افراد و سازمان های مؤثر در توسعه و ارتقای جایگاه یادگیری الکترونیکی– معرفی برگزیدگان حوزه یادگیری… ادامه خواندن اهداف