رصدخانه سیاست آموزش عالی برای اروپا و امریکای شمالی

UNESCO Seminar on higher education policy

راه اندازی سمینار رصدخانه سیاست آموزش عالی برای اروپا و امریکای شمالی این سمینار به ارائه کلی رصدخانه سیاست آموزش عالی، به شکل یک پلتفرم تعاملی آنلاین توسعه یافته به وسیله سازمان بین المللی یونسکو برای آموزش عالی در امریکای لاتین و منطقه کارائیب، و پروژه جامع ابتکاری چتر آن، و مرکز سیاست گزاری آموزش… ادامه خواندن رصدخانه سیاست آموزش عالی برای اروپا و امریکای شمالی