نشریه پیام یونسکو: "آموزش در عصر هوش مصنوعی"

Education in the Age of AI

نشریه پیام یونسکو (اکتبر-دسامبر 2023)

با موضوع کاربرد هوش مصنوعی در آموزش

منتشر شد.

 

عنوان این شماره “آموزش در عصر هوش مصنوعی” است. در این شماره علاوه بر ارائه چند مطالعه موردی در خصوص استفاده از هوش مصنوعی در آموزش، به مزایا ،معایب، و جنبه های مختلف کاربرد آن در حوزه آموزش پرداخته شده است.

از طریق این لینک نسخه الکترونیکی این نشریه به زبان اصلی در دسترس است.