دانشگاه شهید بهشتی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و انجمن روانشناسی بالینی کودک، رویداد استارتاپ فناورانه ریتاک را برگزار می کند.
این رویداد در تلاش است برای  دانشجویان، دانش آموختگان و علاقه مندان حوزه های یادگیری، روانشناسی، تکنولوژی و کودک دریچه ای تازه به سمت طراحی اپلیکیشن، بازی‌های دیجیتال  و در مجموع فناوری‌های نوین باز کند تا با کاربست اصولی راه‌های توسعه نرم افزار آشنا شوند و بتوانند به درست ترین شیوه ممکن به طراحی محصولات محتوا محور آموزشی، درمانی برای کودکان و نوجوانان که گروه مهم و تاثیر پذیر جامعه هستند بپردازند. در این رویداد که ۳ هفته به طول خواهد انجامید بعد از گذراندن کارگاه‌های تعریف شده و مناسب گروه‌بندی انجام خواهد گرفت و افراد در یک ماراتون دوروزه به بسط ایده‌های خود خواهند پرداخت و در مسابقه شرکت می‌کنند.
فعالیت ها و استارتاپ هایی که در نهایت به بسط و گسترش امر یادگیری در بستر الکترونیکی منتج شده و همچنین به ارتقاء کیفیت محتوای تولید شده اهمیت می دهند، از جمله موارد مورد توجه کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران هستند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.